Viemavino

Kleine authentieke wijngaarden van
wijnbouwers met een groot hart

Vibeke Lambersy
Lispersteenweg 207
2500 Lier
vibeke.lambersy@telenet.be
+32 (0)471 211 203